Spring naar content

Privacy Policy

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en/of je inschrijft bij YoungOnes en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt, wie de gegevens mag verwerken en hoe lang we deze bewaren. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van YoungOnes b.v. (hierna: YoungOnes). Je dient je ervan bewust te zijn dat YoungOnes niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

YoungOnes respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. YoungOnes handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van YoungOnes te gebruiken, dan wel door de websites van YoungOnes te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring.

Gebruik van onze diensten:

Wanneer je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van YoungOnes of die van een derde partij.

In het kader van de dienstverlening legt Youngones gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Youngones en in deze Privacy Verklaring genoemde derden.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

(Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;

Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
Bankrekeningnummer;
VAR verklaringen;
Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.
Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

Wij leggen gegevens vast om:

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van YoungOnes.works nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten om je uren in te kunnen voeren)
Gewerkte uren te registreren;
De elektronische versie van de YoungOnes nieuwsbrief te sturen;
Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van YoungOnes en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van YoungCapital Fund B.V. (waaronder ook YoungOnes ressorteert) en in deze Privacy verklaring genoemde derden;
Betalingen te verwerken;
Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen voor adverteerders;
Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.
Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:

Besured B.V., I’M IN en Stuvia
Bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan YoungCapital Fund B.V.
Indien je bezwaar hebt tegen het verstrekken van je gegevens aan derden dan raden wij je aan om je account op te zeggen. Deze optie vind je onder: Instellingen > account.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking:

YoungOnes gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van YoungOnes. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.

YoungOnes kan je persoonsgegevens uitwisselen met (dochterondernemingen van) YoungCapital Fund B.V.

YoungOnes zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Bijzondere persoonsgegevens:

YoungOnes legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je je pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Op elk moment kun je zelf je pasfoto weer verwijderen uit je profiel. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige video sollicitatie (al dan niet via whats app). Deze beelden worden zo spoedig mogelijk na de sollicitatie verwijderd.

Wanneer je eerst 3x zonder BTW-nummer wilt werken, vragen wij om jouw BSN-nummer. Dit BSN-nummer is nodig om een IB-47 document voor de Belastingdienst in te kunnen vullen. Om een goed IB-47 document te kunnen vormen, leggen wij de volgende gegevens vast:

– naam
– voorletters
– postcode
– huisnummer
– geboortedatum
– burgerservicenummer
– uitbetaalde bedrag inclusief onkostenvergoedingen

Deze gegevens dient YoungOnes eenmaal per jaar te delen met de opdrachtgever(s) waar je voor gewerkt hebt. Omdat YoungOnes factureert namens jou, heeft YoungOnes deze gegevens nodig. 1x per jaar worden deze gegevens gedeeld met de Opdrachtgever waar je werk voor hebt verricht, zodat deze opdrachtgever aangifte kan doen bij de Belastingdienst.

Werk je direct als Freelancer via ons platform en maak je geen gebruik van het IB-47 document? Dan hoef je je BSN-nummer niet in te vullen.

Veranderingen:

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens:

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Bewaartermijn

Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor jij je gegevens hebt verstrekt. Ook houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen. De bewaartermijnen die wij hanteren, staan opgenomen in ons bewaartermijnenbeleid. Na afloop van de bewaartermijnen worden je gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Aansprakelijkheid:

Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. YoungOnes is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

YoungOnes is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website YoungOnes. Evenmin is YoungOnesverantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. YoungOnes is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals JavaScript. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat onze websites en apps goed werken en gebruiksvriendelijk zijn. Als je geen cookies wilt, pas dan je instellingen aan of verwijder de cookies. Als je cookies uitschakelt werken de websites en apps misschien minder goed.

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nodig?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je laptop, tablet of smartphone als je een van onze websites bezoekt of apps gebruikt. Zo kunnen wij je bij een volgend bezoek herkennen en kan de informatie in de bestandjes worden teruggehaald. Dan hoef je dus niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met cookies meten hoe onze websites en apps worden gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij verbeteringen doorvoeren.

Welke cookies en technieken gebruiken wij?

YoungOnes gebruikt standaard technieken die voor vrijwel alle websites en apps worden gebruikt. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat een systeem informatie kan verzamelen en opslaan.

De cookies die wij gebruiken zijn:
Functionele cookies Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed laten werken van onze websites en apps. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten, zoals je gebruikersnaam.
Analytische cookies Deze cookies meten hoe je onze websites en apps gebruikt. De informatie die wij daarmee verzamelen wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doen.
Naam: Google Analytics
Beschrijving: YoungOnes maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van YoungOnes bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Sociale media en overige cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie direct kunt delen op sociale media. Dat kan via de links en buttons op onze websites of in onze apps.
Naam: User Guiding
Beschrijving: User Guiding maakt het mogelijk dat wij het platform op een zo duidelijk mogelijke manier aan je uit kunnen leggen
User Guiding

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?

Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt toestaan of weigeren. Als je niet wilt dat er cookies in je internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Je kunt ook instellen dat de browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kun je verwijderen via je browserinstellingen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie:

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen via e-mail: support@youngones.com